AA
AVL MDS Hibakódolvasó és motorteszter

 
AVL MDS Hibakódolvasó és motorteszter műszer

Személygépjárművek vizsgá­la­tára, és EOBD rendszerű fedélzeti diagnosztikára.

A speciális OBD kábel és az univerzális kábel segít­ségével le­hetőség nyílik a teljes körű diag­nosz­ti­zá­lá­sára, mind benzines, mind pedig dízel jármű­veknél. Motordiagnosztikán kívül ABS, lég­zsák, klíma, kom­fort­elektronika, immobiliser, központi zár, műszerfal, CAN-BUS és egyéb rend­szerek is diagnosz­tizál­hatók.

A diagnosztikai szoftverrel lehetőség van hi­bakód kiolvasásra és törlésre, élő adatok meg­jelení­tésére, param­é­terek beállítására és mű­köd­tetők ellen­őr­zésére.
  • 27 különböző jármű protokoll,
  • 501 kü­lön­böző vezér­lő­egység család vizs­gálata végez­hető el,
  • több, mint 8300 élő adat blokk jeleníthető meg és
  • kb. 33.000 különböző hibakódról kapunk szöve­ges információt.
Típus független szoftver, a legtöbb európai típus­hoz használható, egyedülálló Suzuki diagnosz­tika! Könnyű kezelhetőség, magyar nyel­vű program!

Nincs szoftverhasználati időkorlát!
AJÁNLATKÉRÉS / QUOTATION REQUEST - AJÁNLATKÉRÉSHEZ KATTINTS IDE!
VCI 1000 új OBD interfész
 


 VCI 1000 új OBD interfész

Az új fejlesztésű OBD interfész egy egységben magában foglalja a standard és jármű specifikus diagnosztikai kommunikációs protokollokat, legyen szó személygépkocsi, tehergépkocsi vagy busz pótkocsi diagnosztikáról.

Magas minőségű ipari USB csatlakozás és vezeték nélküli technológia alkalmazás.

Belső szoftver frissítési lehetőség biztosítja a hosszú távú használhatóságot.


Vezeték nélküli technológia!
AJÁNLATKÉRÉS / QUOTATION REQUEST - AJÁNLATKÉRÉSHEZ KATTINTS IDE!
Tecnomotor TPM-02
TECNOMOTOR TPM-02

TPMS: Tire Pressure Monitoring System

A gépjárművekbe beépített TPM (Tire Pres­sure Monitorig) rendszer figyelmezteti a jármű vezetőjét, amennyiben az adott hő­mér­sékleten elvárt nyomás nem éri el a megfelelő szintet. A járművek TPM rend­szerének vizs­gálatához nem elegendő egy hagyo­mányos soros diagnosztikai műszer.
A kere­kekbe épített jeladók beazonosításához, teszteléséhez, betanításához egy további kiegészítő berendezésre is szükség van: a TECNOMOTOR  TPM-02-re.

A jeladók által alacsony frek­ven­cián sugár­zott fizikai jellemzők (nyomás, hőmér­séklet, szenzor akkumulátor töltöttség) megjelení­tése.

A jeladó azonosító paramétereinek kijelzése.
A saját adatbázisában tárolt információk továb­bi segítséget nyújtanak a besze­re­lésnél alkal­maz­ható meghúzási nyomaték, ill. a szenzor által sugárzott jelek beazono­sí­tásában.

AJÁNLATKÉRÉS / QUOTATION REQUEST - AJÁNLATKÉRÉSHEZ KATTINTS IDE!
Ajánlatkérés / Quotation request
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező! / Fields marked with an asterisk are necessary to be filled in!
ETNA 2022 x